Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderForeningerLydum mølleHvorLydum Mølle´s rapporterLydum Mølles historieMølle NytOm Lydum MølleRenoveringsplanTilstandsrapportMereLydum ForsamlingshusLydum KirkeBåltalerBoligKontakt
Lydum
Foto:

 

 

 

På Generalforsamlingen mandag d 23 jan 2017 og igen i 2018 blev det besluttet at arbejde videre ud fra denne skitse til fremtidig anvendelse af Lydum Stadion.

Begrundelsen er, at kommunen fra og med 2017 ikke mere slår græsset, da der ingen sportslige aktiviteter er på Lydum Stadion. Ligeledes bliver vores lokaletilskud sænket med 1/3 hvert år fra og med 2018.

 Tillæg udviklingsplan for Lydum Stadion

 

Lydum Stadion er et meget vigtigt sted for fritidsaktiviteter og samlingspunkt i Lydum. Mange besøger Stadion for at lege med børnene på legepladsen, hoppepuden og multibanen. Ligeledes afholdes vores årlige Sct. Hansfest på Stadion.

Den traditionelle foreningsidræt, som har været med til at skabe liv i byen i mange år, er i forandring. Da Lydum Stadion ikke mere bliver brugt til sportslige aktiviteter, ligger der imidlertid et stort potentiale i at omdanne boldbanerne og de grønne arealer, så de er tilpasset nye aktiviteter og oplevelser.

Idéen er at tilplante halvdelen af Stadion med forskellige grupper af træer og beplantning, f.eks. en "spiselig skov", en Krolfbane m.v. En del af det gamle stadion vil dermed kunne omdannes til et rekreativt område, (VI I NATUREN) med mulighed for en krolfbane - gåture og stisystem, som er forbundet med Lydum Mølle og Lydum Havn.

Der kunne etableres aktiviteter omkring frugtlunden, såsom frugtdyrkning til moste, cider, marmelade etc.

Af andre ideer til aktiviteter er et udkigstårn til iagttagelse af områdets landskab samt dyre- og fuglearter. Bålpladsen til skt. Hansaften vil få en dedikeret plads og alt efter byens engagement kan der etableres motionsredskaber, hockeybane, og en fremtidig teaterplads i skoven.

Lydum Sogne -og Idrætsforening er nu igang med at søge midler til denne omlægning, så vi forhåbentlig kan beholde og udvikle vores dejlige Stadion. Derudover har vi indledt et samarbejde med DGI, for derigennem at få ny viden og inspiration.

Tyske spejderorganisationer har besøgt Lydum Stadion i 2016, og vil gerne komme igen i 2018 med ca 50 spejdere til dette dejlige område hvor man fra Lydum Havn kan sejle i kajak til Bork Vikingelandsby, og Ringkøbing Fjord.

Derfor skal vi

  • Renovere klubhuse forår 2018. (Der er bevilget penge til det.) (Infomøde d 5 apr. kl. 19,00 på Stadion.)

  • Tilplante ½-delen af Stadion i efteråret 2018 med forskellig beplantning og i grupper.
  • Anlægge Krolfbane forår 2018
  • Renovere klubhuset. (Fået støtte fra Brandkassen, og er igang)
  • Søge støtte hos Udviklingspuljen. (Er sket og har fået støtte)
  • Søge støtte hos andre fonde. (Er sket og fået lidt)
  • Ligeledes får vi støtte og hjælp hos DGI, og Dansk Krolfunion.
  • Nærmere info når der sker mere, og der vil blive opdateret her på siden. (opdateret 28.04.18)

Forslag/ændringer/tilføjelser/ nye ideer modtages gerne.

Venlig hilsen

LYDUM SOGNE -OG IDRÆTSFORENING

onsdag 21 feb 2018 - Herman Høj