Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderForeningerLydum mølleHvorLydum Mølle´s rapporterLydum Mølles historieMølle NytOm Lydum MølleRenoveringsplanTilstandsrapportMereLydum ForsamlingshusLydum KirkeBåltalerBoligKontakt
Lydum
Foto:

 

 

 

På Generalforsamlingen mandag d 23 jan 2017 blev det besluttet at arbejde videre ud fra denne skitse til fremtidig anvendelse af Lydum Stadion.

Begrundelsen er, at kommunen fra og med 2017 ikke mere slår græsset, da der ingen sportslige aktiviteter er på Lydum Stadion.

Forslag til tillæg udviklingsplan for Lydum Stadion

 

Lydum Stadion er et meget vigtigt sted for fritidsaktiviteter og samlingspunkt i Lydum. Mange besøger Stadion for at lege med børnene på legepladsen, hoppepuden og multibanen. Ligeledes afholdes vores årlige Sct. Hansfest på Stadion.

Den traditionelle foreningsidræt, som har været med til at skabe liv i byen i mange år, er i forandring. Da Lydum Stadion ikke mere bliver brugt til sportslige aktiviteter, ligger der imidlertid et stort potentiale i at omdanne boldbanerne og de grønne arealer, så de er tilpasset nye aktiviteter og oplevelser.

Idéen at tilplante halvdelen af Stadion med forskellige grupper af træer og beplantning, f.eks. en frugtlund, labyrint og et vildnis. En del af det gamle stadion vil dermed kunne omdannes til et rekreativt område, med mulighed for gåture og stisystem, som er forbundet med Lydum Mølle og Lydum Havn.

Der kunne etableres aktiviteter omkring frugtlunden, såsom frugtdyrkning til moste, cider, marmelade etc.

Af andre ideer til aktiviteter er et udkigstårn til iagttagelse af områdets landskab samt dyre- og fuglearter. Bålpladsen til skt. Hansaften vil få en dedikeret plads og alt efter byens engagement kan der etableres motionsredskaber, hockeybane, krolfbane og en fremtidig teaterplads i skoven.

 

Tyske spejderorganisationer har besøgt Lydum Stadion i 2016, og vil gerne komme igen i 2018 med ca 70-80 spejdere til dette dejlige område hvor man fra Lydum Havn kan sejle i kajak til Bork Vikingelandsby, og Ringkøbing Fjord

Derfor skal vi

  • Tilplante ½-delen af Stadion i efteråret 2017 med forskellig beplantning og i grupper.
  • Anlægge Hockeybane. (Evt Krolfbane)
  • Opsætte motionsredskaber.
  • Søge støtte hos Udviklingspuljen, samt søge LAG midler.
  • Søge støtte hos andre fonde

Forslag/ændringer/tilføjelser/ nye ideer modtages gerne.

Venlig hilsen

LYDUM SOGNE -OG IDRÆTSFORENING

tirsdag 23 maj 2017 - Herman Høj