Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderForeningerLydum mølleHvorLydum Mølle´s rapporterLydum Mølles historieMølle NytOm Lydum MølleRenoveringsplanTilstandsrapportMereLydum ForsamlingshusLydum KirkeBåltalerBoligKontakt
Blåbjerg
Foto:

Fællesmøde i Lydum d 13 marts 2017

Lunde, Kvong, Lydum samlet til fællesmøde

Repræsentanter fra byerne Lydum, kvong og Lunde er samlet til et møde om samarbejde i området.

Der kommer mange gode ideer frem og der snakkes om at lave det man kalder en landsbyklynge i området. Der er også en repræsentant med fra Blåbjerg udviklingsråd.

Lydum har både lavet kaffe og dejlig hjemmebagt kage.

Referat af møde d. 13. marts 2017 kl. 19.00 i Lydum Mølle.

Mødets formål:

At drøfte mulighederne for formaliseret samarbejde vedr. Udviklingsplaner og fælles aktiviteter imellem Lunde, Kvong og Lydum. Evt. dannelse af Landsbyklynge.

 

Deltagere:

Claus Larsen (UR medlem) og Jørgen Jensen fra Kvong

Herman Kristiansen, Preben Nielsen (UR medlem), Søren Bak, Johnny Pasgaard og Helge Knudsen fra Lydum

Bjarne Buhl, formand for UR Blåbjerg.

De 2 forventede deltagere fra Lunde var blevet forhindret i at møde.

 

Herman bød velkommen til mødet og fortsatte med en kort redegørelse for Lydum udviklingsplan og gennemførte projekter.

I redegørelsen blev bl.a. omtalt, at mange af de planlagte aktiviteter/projekter i Lydums udviklingsplan nu er gennemført og at planen skal revideres, bl.a. forårsaget af situationen for Stadion,

 1. at Lydum er medlem af RUBAN, som har givet sognet en endnu bedre hjemmeside.
 2. at Lydum var blevet kontaktet af Lyne vedr. samarbejde om stiprojekter.
 3. at Lydum var interesseret i et formaliseret samarbejde med nabo-sognene.

 

Claus redegjorde for det påbegyndte arbejde for udarbejdelse af en udviklingsplan for Kvong. Der har været afholdt borgermøde, hvor alle idéer kunne drøftes. Kvong har tidligere gennemført en lignende proces. Situationen har i de seneste år imidlertid ændret sig væsentligt, bl.a. skolelukning, salg/nedlæggelse af forsamlingshuset i Kvong og lign., og nye initiativer må til.

 

Flere idéer til projekter og samarbejde blev drøftet, bl.a.:

 1. Fælles stiprojekt(-er).
 2. udvidelse af fælles sports aktiviteter.
 3. fælles ”sogne aktiviteter” som f.eks. revy, sognenes/byernes forbedrede kommunikation via RUBAN.
 4. mulighederne i den kommende Frilandsby-ordning.
 5. formaliseret samarbejde generelt i Landsbyklynge.
 6. Afholdelse af fællesmøder.
 7. Specielt udbygning af samarbejde om børnenes sports aktiviteter kan kræve ændring af skoledistrikt, således at børnene fra Lydum skal til skole i Lunde.

Bjarne Buhl redegjorde om kontakten til Varde kommune/v. J Nielbæk vedr. landsbyklynger. Der eksisterer indtil videre ikke noget helt konkret om mulighederne, men Varde kommune er meget interesseret i, at de 3 byer/sogne går i gang med samarbejdprojektet. Kommunen og Blåbjerg UR vil yde projektet al mulig støtte hertil, herunder til eventuelle fælles borgermøder m.v.

For hjælp til stiprojekter kontaktes Varde kommunes Naturcenter v. Mette Johansen tlf. 79947486. Skal stiforløb aftales ”over kommunegrænse” kontaktes Bjarne Fly.

 

Følgende blev aftalt:

Der arbejdes først på fælles stiprojekt, som går til/fra Lydum til det planlagte stiforløb i Lyne ved sogne skellet til Lyne og sogne skellet (åen) til Kvong.

 1. Herfra søges mulighederne for vej-og stiforløb via Kvorup til/fra Kvong, Skjedsbøl og til/fra Lunde.
 2. Når de lokale drøftelser er foretaget, mødes repræsentanter fra de 3 (evt. 4) byer, og en fælles ”stiprojekt-gåtursdag” planlægges.
 3. Efterfølgende skal stiforløb(-ene) offentliggøres og ”markedsføres” ved skilte og brochurer.
 4. Et kommende fællesprojekt kan være dannelse af fælles cykelhold med opdeling i forskellige sværheds-/ambitionsgrader.

 

Lydum Mølle og Lydum Sogne-Idrætsforening var vært ved mødet, hvor vi nød Ellens dejlige kage.

 

Ref: Helge Knudsen

Bjarne Buhl