Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderForeningerLydum mølleHvorLydum Mølle´s rapporterLydum Mølles historieMølle NytOm Lydum MølleRenoveringsplanTilstandsrapportMereLydum ForsamlingshusLydum KirkeBåltalerBoligKontakt
Lydum
Foto:

Referat fra Borgermødet d 3 maj

Referat af Helge Knudsen

Referat af Borgermøde i Lydum Forsamlingshus d. 3. maj 2017.

 

Aftenens program var meddelt på følgende måde:

 

  1. Velkomst.

 

  1. Lydum Sogne- og Idrætsforening mister lokaletilskud på 28.000 kr. om året, ligesom vi selv skal slå græsset på Stadion. Vores økonomi er på sigt alvorlig truet. Hvad bruger vi vores Stadion til?

          Beplantning i den østlige halvdel? Nye aktiviteter?

 

  1. Lydum Sogne- og Idrætsforening har indledt et samarbejde med Lunde og Kvong. Første aktivitet er en vandretur d. 20. maj fra Lydum til Kvong og videre til Lunde og retur til Lydum, med forplejning undervejs. Vi fortæller om ideerne til samarbejdet.

 

  1. Status Udviklingsplanen. Ovenstående 2 punkter vil vi gerne have tilføjet udviklingsplanen. Hvad er realiseret siden sidst. Andre/flere idéer modtages gerne.

 

  1. Mød talstærkt op, da vi har MEGET brug for Jeres mening og idéer. Det betyder meget for vores fremtid i Lydum

 

         Steven Hansen fra Varde Kommunes ”Plan- og Byudvikling” deltager i mødet.

 

  1. 1.

Herman Kristiansen bød velkommen til mødet, specielt til vores gæster Connie Høj og til Steven Hansen. Connie kender vi, sidstnævnte medarbejder ved Varde kommune og bl.a. tovholder på Udviklingsplaner.

 

Ad 2.

Herman redegjorde for den økonomiske betydning for Foreningen af Varde kommunes beslutning om at nedtrappe og stoppe lokaletilskud (28 t. kr./år) og græsslåning på Stadion (14 t. kr./år) I løbet af 3 år er tilskuddet væk, og hvis stadion skal vedligeholdes m. græsslåning påhviler udgiften Foreningen.

Det tidligere fremlagte forslag om tilplantning af dele af stadion blev genfremsat.

Herman efterlyste gode idéer til anvendelse af stadion, en anvendelse, som helst skulle give indtægter.

Forsamlingen vendte bl.a. følgende idéer: Autocamper-pladser, teltpladser til bl.a. kanosejlere, kogræsser-laug, golfbane eller minigolfbane, Udendørs gymnastikredskaber, ”stadion-skat”.

 

Forsamlingen anbefalede, at et plantningsprojekt gennemføres, der vil blive nedsat et udvalg (hvortil Louise straks meldte sig). Der skal, af hensyn til fremtidig udsigt over stadion fra byen, arbejdes med relative lave plantninger.

Projektet skal med i revisionen/videreudviklingen af Udviklingsplanen.

Forsamlingen anbefalede, at medlemskontingentet til Foreningen blev væsentligt forhøjet (stadion-skat).

Øvrige idéer er noteret, men flere af dem bliver vanskelige at gennemføre.

 

Ad. 3

Det er Foreningens opfattelse, at vi skal samarbejde med vores gode naboer, vi kan ikke alt selv.  Samarbejdet gennem RUBAN har f.eks. givet Lydum mulighed for at markedsføre sig gennem en. række artikler. Journalisten blev ”fodret” med en række gode historier ved et møde på Møllen, og første artikel skulle være klar.

Der er til d. 20 maj planlagt fælles gåtur med Kvong og Lunde. Turen er ca. 20 km med start/formiddagskaffe i Lydum, Middagsmad i Kvong og eftermiddagskaffe i Lunde. Det er hensigten med tur-dagen at påbegynde fælles initiativer og samarbejde på tværs af sognene – med tiden at skabe et såkaldt Landsbyfællesskab. Der kunne f.eks. etableres sportslige samarbejder, samarbejde om sognefester og Revy m.v., fælles holdninger til offentlige initiativer m.v.

 

Ad. 4.

En stor del af Udviklingsplanen er gennemført. Følgende mangler: Plantning af frugttræer, Lydum torv og som omtalt under pkt. 2 Autocamper-pladsen. Cykelstien langs Kvongvej er prioriteret, og beslutningen om hastighedsbegrænsning ligger til behandling ved kommunen/politi.

Der arbejdes med stisystem-samarbejde med Lyne og på sigt med Bork. Der blev givet udtryk for, at de gennemførte stisystemer såvel som andre ”lokale muligheder” skal markedsføres bedre.

Under dette punkt fortalte Steven Hansen lidt om sit arbejde ved kommunen, bl.a. at han var tovholder på Udviklingsplanerne. Aktuelle aften var han mest med på ”en lytter”, men gav udtryk for, at Varde kommunes forvaltning var glade for vores initiativer til skabelse af Landsbyfællesskab.

Steven havde positiv holdning til relativt hurtige drøftelser af revision af Lydums Udviklingsplan.

 

Ad.5

Der var flere borgere i Lydum, som vi manglede til mødet – men de, der mødte, både lokale og gæster, deltog positivt. Tak for det!

Og tak for kaffe og dejlig lagkage.

 

Ref.: Helge Knudsen

Herman Høj