Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderForeningerLydum mølleHvorLydum Mølle´s rapporterLydum Mølles historieMølle NytOm Lydum MølleRenoveringsplanTilstandsrapportMereLydum ForsamlingshusLydum KirkeBåltalerBoligKontakt
Lydum
Foto:

Generalforsamling Lydum Sogne -og Idrætsforening

Lydum Forsamlingshus d 29 jan-2018 kl. 19,30

Forslag til vedtægtsændringer:

§3 Generalforsamling

Stk 3: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d 31 januar. Indkaldelse skal ske gennem den lokale ugepresse med mindst 8 dages varsel

Ændres til:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Indkaldelse skal ske gennem den lokale ugepresse -og/eller på www.lydum.dk med mindst 14 dages varsel

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  • Indkomne forslag. (Ændring af vedtægter jævnfør ovenstående)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter
  • Evt.

Mød gerne op til generalforsamlingen

Venlig hilsen

Bestyrelsen

fredag 26 jan 2018 - Herman Høj