intro
gudstjenestetider
kirkelige adresser
om lydum kirke
hvad gør man?

 
Med virkning fra 1/1/2012 blev Lydum kirke en lejlighedskirke.

Lydum kirkes overgang til status som lejlighedskirke betyder alene, at de regelmæssige gudstjenester i kirken er ophørt.
Men det skal samtidig understreges, at kirken kan bruges (åbnes) ved dåb, bryllupper, begravelser og konfirmation for sognets menighed samt jule- og jagtgudstjenester.
 

 
Kontakter man præsten i god tid, i forbindelse med f.eks. dåb, kan dåbsgudstjenesten annonceres i kirkebladet, og derved afholdes der en gudstjeneste, som retter sig mod alle i sognet.
Det skal derfor understreges at kirken og kirkegården er i funktion når sognets beboere måtte ønske det.