intro
bestyrelse
aktiviteter
båltale 2005
båltale 2006
båltale 2007
båltale 2011
båltale 2012
båltale 2013
båltale 2014
båltale 2015
Lydum Sogne- og Idrætsforening
 

Lydum Sogne-og Idrætsforening
er en forening, som blev stiftet den
18-02-2005 og er resultatet af sammenlægningen af to ældre foreninger henholdsvis Lydum I.F. og Lydum Sogneforening.
Formålet er at skabe en forening, som kan være med til at fremme fælles aktiviteter i sognet, samt at varetage fælles interesser for sognets indbyggere, foreninger og institutioner.

Lydum Sogne- og Idrætsforening er også en forening, der har til formål at give alle sine medlemmer lejlighed til at dyrke sport/motion, unge såvel som ældre.

Lydum Sogne- og Idrætsforening har på sit stadion i midtbyen et klubhus, en legeplads, en hoppepude- som fungerer året rundt, samt en multibane. Basketball net, badminton- og tennis net, ketsjere, hockeystave og bolde forefindes til fri afbenyttelse.
Foreningen er medlem af Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund.


En af vore indsatsområder er at tage godt imod tilflyttere.
Vi har derfor lavet en folder med informationer om Lydum med relevante kontakter.
Det er vores ønske at Lydum Sogn skal forblive et aktivt sogn hvor alle føler sig velkomne, og hvor vi kommer hinanden ved.
Vi vil gerne opfordre alle til at komme til os med ønsker eller ideer, som kan være til gavn og glæde for hele Sognet.
Samtidig vil vi gerne opfordre alle til at give en hånd med i ny og næ.
Det er hyggeligt at se de kendte ansigter, og man lærer nye mennesker at kende.


Medlemsvilkår:
Ordinært medlem fra det fyldte 16.år:
Kontingent: kr.100,00 pr.husstand pr.år.
Enlige Kr.50,00
Dog vil vi gerne byde tilflyttere velkommen med et gratis kontingent det første år.


Lydum Sogne- og Idrætsforening arrangerer:

Sankt Hans på Lydum Stadion
Sogneudflugter
Julebelysning i Lydum By
Henvendelser til kommunen, i sager af interesse for sognet som helhed

I samarbejde med Forsamlingshuset:

Fastelavnsfest
Banko i november
Julearrangement

På det sportslige område:

I sommerhalvåret: (på stadion)
Damehåndbold

I vinterhalvåret: (i forsamlingshuset)
Bordtennis og Badminton
Gymnastik for damer